แบบฟอร์มพัสดุโรงเรียน

  1. แบบฟอร์มจัดซื้อ ดาวน์โหลด การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
  2. แบบฟอร์มจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
1. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งซื้อ
4. ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี
5. ใบตรวจรับพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
1. บันทึกข้อความรายงานขอจ้าง
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งจ้าง
4. ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงานจ้าง สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
5. ใบส่งมอบงาน
6. ใบตรวจรับพัสดุ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s